За нас

Otzivi.bg е портал за потребителски мнения и рейтинг. В него събираме отзиви, оценки и рейтинги на продукти и слуги. 

Ние сме независими, безпристрастни и държим максимално на честността. Публикуваме всички мнения - както позитивните препоръки, така и отрицателните такива. Поставяме на първо място истинското потребителско мнение и опит.

Стремежът ни е да станем най-голямата база данни за потребителски мнения в България и място, където винаги можете да проверите какво препоръчват другите. 

Otzivi.bg

Провери преди да купиш!